Nieuws

Aanplanten moerasfilter

Aanplanten moerasfilter

In principe hebben alle waterplanten een zuiverende werking, maar enkele planten doen dit nog beter dan de andere.

De planten zuiveren het water van fosfaten, nitraten en andere belastende stoffen, ze zetten nitraten om in stikstofgas. daarnaast zorgen de planten voor een goed leefmilieu voor de bacteriën die het water zuiveren. 

Het is belangrijk om een filterzone aan te planten met goed gewortelde planten. Wanneer er gekozen wordt voor P9 plantjes (plantjes in een potje van 9x9cm) worden er 5-10 planten per m² geplaatst. Wanneer er gekozen wordt voor P18 planten, worden er 3-6 planten per m² geplaatst. 

 

 

 

 

De beste planten voor een moerasfilter zijn (niet in een bepaalde volgorde)

1 Iris pseudacorus of Gele Lis

2 Phragmites australis of Riet

3 Sparganum erectum of Egelskop

4 Acorus calamus of Kalmoes

5 Typha angustifolia of Grote Lisdodde

6 Scirpus lacustris of Mattenbies

Geplaatst op 14.Mar.2019